Het concert is geannuleerd wegens het niet beschikbaar zijn van de locatie. Gedurende de afgelopen twee jaar hebben zijn er geen activiteiten geweest en hebben broedende zich ter plekke gevestigd. De Gemeente Blaricum heeft hun rust in het broedseizoen niet willen verstoren.