Zin om mee te spelen in ons orkest? Dat kan zowel als lid als op projectbasis! Kijk snel welke mogelijkheden wij hiervoor hebben en of jij ons kunt versterken. Als je vragen hebt, stuur dan een mail naar info@nako.nl.

 

Vacatures
Op dit moment zijn er vacatures voor 1e/2e viool, altviool, trompet, contrabas en slagwerk/pauken.

Hoe word je lid?

  1. Kom naar een of meer van onze repetities in de Grote Zaal van Muziekvereniging ‘Prinses Irene’, IJsselmeerstraat 5a, Huizen.  Je kunt eerst rustig even drie keer meespelen om te kijken of het klikt en of het niveau en samenspel bevalt.
  2. Als je nog steeds enthousiast bent dan kun je dat kenbaar maken aan de aanvoerder zodat er een auditie gearrangeerd kan worden.
  3.  De auditie: onze dirigent en de aanvoerder zullen bepalen of je spel voldoet aan onze kwaliteitseisen. Zij doen dat aan de hand van een werk dat je thuis uitkiest en voorbereidt en een aantal passages uit het huidige repertoire
  4. Na overleg zullen de dirigent, bestuurslid en de desbetreffende aanvoerder beslissen of je bent aangenomen als orkestlid.

 

Projectbasis

Het is ook mogelijk om op projectbasis één of meer programma's met ons mee te spelen. In dat geval word je geen lid maar vragen wij je om een projectbijdrage. Dehoogte van de projectbijdrage wordt per programma vastgesteld. 

 

Je bent lid, en dan?

  1. We repeteren elke dinsdag van 20.00 tot 22.30 uur (met uitzondering van de zomer- en kerstvakantie). Doorgaans hebben we twee tot drie keer per jaar een uitvoering (meestal op een zaterdag en een zondag). Tevens hebben we – afhankelijk van het repertoire – meestal 1 extra repetitiedag  per programma. waarop we ons intensief voorbereiden op een concert.
  2. De contributie voor een heel seizoen is op dit moment 260 euro. Afhankelijk van de situatie komt hier  eventueel nog een beperkte financiële bijdrage voor een repetitiedag bovenop.  Voor mensen met een beperkt budget hebben wij uiteraard een regeling.
  3. Je bladmuziek ontvang je per mail en moet je zelf downloaden / uit te printen.
  4. Kom goed voorbereid op de repetities, zodat we meteen goed van start kunnen.
  5. Uit punt 3. vloeit voort dat je niet te veel repetities mag missen. Als je meer dan 3x niet bent geweest, zal het bestuur in samenspraak met de dirigent een beslissing nemen of je de muziek voldoende beheerst om mee te kunnen doen met het concert.

 

Als dit alles je nog steeds als muziek in de oren klinkt, dan heten we je van harte welkom. Je kunt contact opnemen met het orkest: info@nako.nl.