Jaarlijks repeteren we – afhankelijk van het repertoire – een weekend lang op een buitenlocatie waar we behalve intensief repeteren, ook tijd hebben om elkaar te ontmoeten, tijdens een wandeling of bij de borrel ’s avonds. Alle orkestleden worden geacht dit repetitieweekend bij te wonen. Het orkestweekend kan soms ook vervangen worden door een repetitiedag op zaterdag in de reguliere repetitieruimte: Muziekvereniging ‘Prinses Irene’, IJsselmeersstraat 5a, 1271 AA Huizen.