Jaarlijks repeteren we – afhankelijk van het repertoire – een weekend lang op een buitenlocatie waar we behalve intensief repeteren, ook tijd hebben om elkaar te ontmoeten, tijdens een wandeling of bij de borrel ‘s avonds. Alle orkestleden worden geacht dit repetitieweekend bij te wonen. Het orkestweekend kan soms ook vervangen worden door een repetitiedag op zaterdag in de reguliere repetitieruimte: Vitus College, Beerensteinerlaan 69, 1406 NR Bussum.

Eerstvolgende repetitieweekend:

Datum: zaterdag 8 februari en zondag 9 februari 2020  van 10.00-17.00 uur en daarna gezamenlijk ergens eten. Zaterdagavond na het eten repeteren we nog van 20.00-22.00 uur.
Locatie: Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum