PRIVACYVERKLARING 

Het Naardens Kamerorkest hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voorop staat dat het Naardens Kamerorkest zich in alle gevallen houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring laten we u weten hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Het Naardens Kamerorkest is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. En zorgen ervoor dat eventuele persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te accepteren.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wilt opnemen, dan kunt u dit doen via de contactgegevens onder aan dit document.

Waarvoor wij verzamelde gegevens gebruiken
Het Naardens Kamerorkest gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (1) de organisatie van een evenement (concert), (2) het uitvoeren en/of verwerking van transacties (betalingen) die via de website of de leden verlopen, (3) het versturen van concertuitnodigingen, nieuwsbrieven, donateursbrieven.

Communicatie
Indien u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Het kan zijn dat we u in bepaalde situaties om persoonlijke gegevens vragen. Met deze gegevens kunnen wij zorgen dat de kaartverkoop op de juiste manier verloopt, of uw vraag beter beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde lokale servers van het Naardens Kamerorkest. Dagelijks wordt een back-up van de gegevens gemaakt en op een externe, beveiligde locatie bewaard. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gedeeld kaartverkoopsysteem met Podiumplein
Wij besteden een deel van onze kaartverkoop uit aan Podiumplein. Wij doen dit om u als bezoeker van concerten van het Naardens Kamerorkest beter te kunnen bedienen. Daarnaast doen we dit vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Met Podiumplein is afgesproken, en in verwerkersovereenkomsten vastgelegd, dat bezoekers van concerten van het Naardens Kamerorkest tot de database van het orkest behoren. Het is voor Podiumplein niet toegestaan om persoonsgegevens van de bezoekers van concerten van het Naardens Kamerorkest te gebruiken om communicatie toe te zenden, tenzij u dit op Podiumplein.nl zelf hebt aangegeven. Voor meer informatie over de privacyregeling van Podiumplein verwijzen wij naar hun website.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Op www.nako.nl maken we gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken. Ook meten cookies het bezoek op de website. Met deze informatie krijgen we inzicht in de voorkeuren van onze lezers en kunnen we onze content nog beter op hun behoeften afstemmen.

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics cookies om rapportages te maken over hoe de bezoekers de website gebruiken. Denkt u hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Deze kennis gebruiken we om onze website en programmering te verbeteren. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet gedeeld met derden. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Het Naardens Kamerorkest kan dan ook niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u niet wilt dat onze website cookies gebruikt, dan kunt u ze uitschakelen in de instellingen van uw internetbrowser (zoek met ‘help’ als u er in het menu niet uit komt). Ook kunt u ze automatisch laten verwijderen als u de website verlaat, of uw browser zodanig instellen dat cookies helemaal niet geplaatst worden. Alleen uzelf kunt dit doen, omdat de cookies op uw computer staan. Verwijderen geldt dus ook alleen voor het apparaat en de browser waarop u dat doet. Voor iedere telefoon, tablet of pc zult u het uitschakelen moeten herhalen. Indien u cookies uitschakelt, kan het zijn dat sommige onderdelen van onze site het niet of niet helemaal doen.

Pagina’s en informatie delen via social media
U kunt pagina’s en informatie binnen onze website rechtstreeks delen via Facebook. Facebook gebruikt hiervoor cookies. De informatie die Facebook op deze manier verkrijgt, wordt opgeslagen op hun servers. Het Naardens Kamerorkest heeft geen invloed op wat Facebook doet met informatie die ze via cookies verzamelen. Meer daarover kunt u lezen in hun privacyverklaring.

Andere doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doelen dan beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming vragen en krijgen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons heeft verstrekt, delen wij nooit met derden, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming vragen en krijgen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Beveiliging
Het Naardens Kamerorkest heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Uitschrijven voor nieuwsbrieven
Indien u onze nieuwsbrief ontvangt treft u in elke mailing de mogelijkheid aan om uzelf uit te schrijven.

Vragen en feedback
Het Naardens Kamerorkest behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via onze website.
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u altijd contact met ons opnemen:
Naardens Kamerorkest
E-mailadres: bestuur @nako.nl