bestuurshamer

Het bestuur van de Stichting Naardens Kamerorkest:

    Voorzitter:  Tanja van de Ketterij – fagottiste
    Penningmeester:  Roel de Vrijer – klarinettist

Het bestuur wordt ondersteund door commissies en individuele orkestleden, b.v. voor logistieke zaken, public relations, voorbereiding tournees, subsidie, advertentie- en sponsorbeheer. In het bijzonder vermelden we:

    Coördinator strijkers:  Hetty Wolthuis – violiste