• Jaarlijks repeteren we een weekend lang op een buitenlocatie waar we behalve intensief repeteren, ook tijd hebben om elkaar wat beter te leren kennen, tijdens een wandeling of bij de borrel ’s avonds. Alle orkestleden worden geacht dit repetitieweekend bij te wonen.

Datum: 11 en 12 november 2017
Locatie:  Akousticum te Ede. 

Programma Repetitieweekend:
Het rooster met repetitie informatie is nog niet bekend.

Wel kunnen we weer zelfgemaakte taarten etc meenemen voor bij koffie en thee.
Koffers, e.d. op zaterdagochtend in repetitiezaal zetten; wij krijgen de kamers pas om circa 14.00 uur.

De traditionele wandeling zal zaterdag tussen 16:00 en 17:00 uur plaatsvinden.